Informácie

                         Email:    ozbullka@gmail.com

Sídlo

Bullka, o.z.
Materská škola Bullova
Bullova 2, Bratislava - Dúbravka, 841 01


Fakturačné údaje

IČO: 52239225
Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131
Banka: Fio Banka, a.s.
            Pobočka zahraničnej banky
            Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Predstavenstvo (štatutárny orgán)

       JUDr. Barbora Lord (predseda OZ)
       Ing. Jana Šimeg Vererníková, PhD.
       Veronika Murányiová

- koná za združenie navonok
- organizačná činnosť združenia

Za predstavenstvo koná predseda a jeden člen predstavenstva vždy spoločne.


Účtovník

       Ing. Mária Dubovská

- vedenie účtovníctva


Kontrolný výbor (KV)

     Ing. Monika Donovalová (predseda KV)
     Dagmara Zelenayová
     Juraj Marko

- kontroluje činnosť združenia a jeho orgánov
- participácia na projektoch, grantových výzvach