Tlačivá

Aktuálne tlačivo pre zákonných zástupcov po testovaní


  • 1. Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo škôlky:
                                                  (...oficiálny formulár bude čoskoro doplnený ...)2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa:

3. Žiadosť o prerušenie školskej dochádzky dieťaťa:

4. Žiadosť o predčasné ukončenie školskej dochádzky dieťaťa: