Tlačivá


  • 1. Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo škôlky:

Splnomocnenie pre viacero osôb (5 max)


2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa:

3. Žiadosť o prerušenie školskej dochádzky dieťaťa:

4. Žiadosť o predčasné ukončenie školskej dochádzky dieťaťa: