T L A Č I V Á

Aktuálne tlačivá pre zákonných zástupcov:

Čestné vyhlásenie 

Formulár na posúdenie príjmu domácnosti

Aktuálne VYHLÁSENIE-  BEZPPRÍZNAKOVOSŤ

2 % VYHLÁSENIE - TLAČIVO - za rok 2021

VYHLÁSENIE  O  BEZINFEKČNOSTI :

DOBROVOĽNÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU :

VYHLÁSENIE  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU:

"NOVÉ" ČESTNÉ  VYHLÁSENIE:

Ostatné tlačivá pre zákonných zástupcov:

ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DO MŠ:

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ UKONČENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA DO MŠ: