Projekty

Ďakujeme za podporu a hlasy za náš projekt "Tanec a hudba v detskom srdiečku". Súťaž sme vyhrali a získali sme tým podporu 3 000 €
od Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na hudobné a pohybové nástroje do našej MŠ.