Projekty

Rok 2020:

- Projekt "Spoznávame prírodu okolo nás" - zabezpečenie odborného vzdelávacieho programu občianskeho združenia DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja

Rok 2019 :
-  Projekt "Tanec a hudba v detskom srdiečku  - nákup hudobných a pohybových nástrojov do našej MŠ bol finančne podporený  Bratislavským samosprávnym krajom (BSK)