" Tanec a hudba v detskom srdiečku"
v Materskej škole Bullova

     V našej materskej škole na Bullovej ulici v bratislavskej Dúbravke sa deti od októbra radujú z nových hudobných nástrojov a pohybových pomôcok, ktoré boli zabezpečené z finančnej podpory participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu "Tanec a hudba v detskom srdiečku". Hudobnú výchovu si tak môžu deti spestriť Orffovými nástrojmi, ku ktorým patria rôzne bubny, činely, zvončeky, triangel, zvonkohra alebo aj zvuk blesku, vtákov, dažďa, oceánu, či iné pomôcky. Aktivity zamerané na rozvoj pohybových schopností boli obohatené kúpou náčinia na cvičenie (farebné loptičky, stuhy, kruhy) a náradia (lavičky, farebné žinenky). Farebné podsedáky pokreslené rôznymi výrazmi tváre pomôžu deťom spoznať emócie. Výučbu  dopravnej  výchovy  zase  obohatia  farebné   podsedáky
s dopravnými značkami. V rámci projektu boli do materskej školy zakúpené  aj  kostýmové  masky  na   dramatizáciu a reproduktor s mikrofónom využiteľné pri školských vystúpeniach a kultúrnych podujatiach pre rodičov, ako aj pre širokú verejnosť.

     Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu    na  zveľadenie   priestorov   a    zatraktívnenie výučby pre deti.   Ďakujeme aj   pani   riaditeľke  PaedDr. Jane Kmeťovej za spolu-realizáciu projektu a mojim kolegom v predstavenstve Bullka, ktorí sa podielali na vypracovaní a kordinovaní projektu . A samozrejme veľké ĎAKUJEME patrí aj rodičom a priateľom školy, priaznivcom a ostatným ľuďom, čo dali hlas nášmu projektu vo verejnom hlasovaní, a tak dali šancu na radosť deťom z našej materskej školy.

                                                                                      OZ Bullka