OZNAMY

 

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01. septembra 2022 na I. polrok školského roka 2022/2023, do 08. septembra 2022 je potrebné podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v...

Milí rodičia našich predškolákov ! Ako už mnohí viete z oznamov už zverejnených, pripomínam touto cestou pozvánku na Rozlúčkovú slávnosť predškolákov, ktorá sa uskutoční dňa 15.6. 2022 o 15.00 h. Deti 3.triedy aj 4. triedy budú mať 1.časť rozlúčky vo svojich triedach a následne sa presunieme na školský dvor, kde bude slávnostné stužkovanie. Tešíme...

Dňa 30.5. 2022 (pondelok) dopoludnia sa uskutoční koncoročné triedne fotenie. Okrem 1. triedy - z dôvodu zvýšeného vyskytu ovčích kiahní. Nový termín oznámime. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Oznam k podujatiu v MŠ - 27. 06. 2022 od 15.00 hod. - kto bude môcť, je možnosť aj skoršieho príchodu. Ďakujeme pani Veterníkovej za vytvorenie zoznamu materiálu potrebného na hmyzí domček. (viď fb MŠ Bullova) Poprosím Vás, aby ste sa zapísali, aký materiál viete zabezpečiť, aby sme mali prehľad o tom, čo treba ešte doplniť a prípadne zakúpiť....

Grant 500 eur

07.05.2022

Našej MŠ sa podarilo získať grant vo výške 500 eur z BVS Zelený región - na skrášlenie a zrevitalizovanie časti trávnej plochy na našom školskom dvore. Našim plánom je: vytvoriť pre deti skalky, vysadiť niektoré druhy rastlín a vytvoriť Hmyzí domček. V rámci zážitkového učenia a prírodovedných aktivít budú tak môcť deti z každej triedy pozorovať...

  • Vážení rodičia, deti II. triedy sa v piatok 30.4. 2021 vrátia do MŠ. Pôvodná karenténa do 10.5. 2021 (zápisnica RÚVZ) bola dnes zrušená, nakoľko dieťa, ktoré v Atg teste vyšlo pozitívne, v PCR teste bolo negatívne. Touto cestou Vás do budúcnosti žiadame: ak bude mať dieťa Atg test pozitívny, nechajte dieťa doma a objednajte sa na PCR test a informujte riaditeľku školy,, ďalej ak bude mať dieťa PCR test pozitívny po Atg teste, tak sa trieda po rozhodnutí RÚVZ uzatvorí.    Za pochopenie vopred ďakujem, riaditeľka školy.