OZNAMY

 

VOĽBY DO RŠ

28.09.2021

Z Rady školy nám odišla predsedníčka. Je potrebné riadnym hlasovaním doplniť člena do Rady školy za rodičov. Preto by som bola veľmi rada, ak by sa niekto z Vás dobrovoľne prihlásil a pomohol MŠ aj v riešení a prerokúvaní niektorých záležitostí. RŠ sa stretá spravidla 3-4x do roka v priestoroch MŠ. Vzhľadom k situácii už bolo zasadanie aj online....

Dotáciu na stravu, o ktorú ste si požiadali podpísaním čestného vyhlásenia na oddelení sociálnych vecí a rodiny na miestnom úrade Žatevná 4, je platná od nasledujúceho mesiaca - 01. 10. 2021. V uvedenom období prebieha úhrada vo výške 10,00 eur. ( réžijné náklady )

Milí rodičia predškolákov (3.a 4. triedy), v piatok 24.9. 2021 pôjdeme (ak nám to počasie dovolí) na exkurziu do Bratislavského lesoparku Kamzík v spolupráci s Daphne - aplikovaná ekológia. Cieľom aktivity je spoznávať blízke prírodné okolie a rozmanitosť prírody a živočíchov. Odchod z MŠ je naplánovaný na 8.15 h, príchod cca o 11.30 h. Súkromný...

Dňa 02.09.2021 sa opäť otvoria brány našej MŠ a všetci sa naplno vrátime k našim povinnostiam. Dúfam, že ste si stihli oddýchnuť a prežiť spolu s deťmi krásne letné chvíle.

je nám veľkým potešením pozvať Vás dňa 30.6. o 17.00 h na našu Rozlúčkovú besiedku, ktorá sa uskutoční na školskom dvore materskej školy. Tešíme sa na vás !

V pondelok 7.6. 2021 privítame v našej MŠ veľmi milého hosťa - Zahrajka - ktorý nám zahrá obľúbené pesničky našich detí.

  • Vážení rodičia, deti II. triedy sa v piatok 30.4. 2021 vrátia do MŠ. Pôvodná karenténa do 10.5. 2021 (zápisnica RÚVZ) bola dnes zrušená, nakoľko dieťa, ktoré v Atg teste vyšlo pozitívne, v PCR teste bolo negatívne. Touto cestou Vás do budúcnosti žiadame: ak bude mať dieťa Atg test pozitívny, nechajte dieťa doma a objednajte sa na PCR test a informujte riaditeľku školy,, ďalej ak bude mať dieťa PCR test pozitívny po Atg teste, tak sa trieda po rozhodnutí RÚVZ uzatvorí.    Za pochopenie vopred ďakujem, riaditeľka školy.