OZNAMY

 

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu v školskom roku 2018/2019. Prajeme krásne leto, veľa zážitkov a oddychu všetkým deťom, rodičom aj kolektívu MŠ. Tešíme sa na ďalší školský rok. Predstavenstov Bullka, o.z.

MŠ Bullova bude počas letných prázdnin (01.07.-31.08.2019) z prevádzkových dôvodov zatvorená. Náhradné materské školy sú: MŠ Damborského (Júl) a MŠ Ušiaková (August). Dochádzka detí je možná len v dňoch, kedy boli prihlásené vo formulári a podľa inštrukcií pani riaditeľky našej MŠ.

od septembra je tu pre Vás a Vaše detičky ponuka tanečného a pohybového krúžku. Plagáty s informáciami ohľadne krúžkov nájdete umiestnené na vchodových dverách, v šatni aj pri jednotlivých triedach. V prípade záujmu o zaslanie bližších informácií sa prosím zapíšte do priložených tabuliek.

Zmena poplatkov za školné na 30 €/každé dieťa a za celodenné stravné
36,80 €/mesiac. Predškoláci 10 €/mesiac - režijné náklady.