OZNAMY

 

Oznam k podujatiu v MŠ - 27. 06. 2022 od 15.00 hod. - kto bude môcť, je možnosť aj skoršieho príchodu. Ďakujeme pani Veterníkovej za vytvorenie zoznamu materiálu potrebného na hmyzí domček. (viď fb MŠ Bullova) Poprosím Vás, aby ste sa zapísali, aký materiál viete zabezpečiť, aby sme mali prehľad o tom, čo treba ešte doplniť a prípadne zakúpiť....

Grant 500 eur

07.05.2022

Našej MŠ sa podarilo získať grant vo výške 500 eur z BVS Zelený región - na skrášlenie a zrevitalizovanie časti trávnej plochy na našom školskom dvore. Našim plánom je: vytvoriť pre deti skalky, vysadiť niektoré druhy rastlín a vytvoriť Hmyzí domček. V rámci zážitkového učenia a prírodovedných aktivít budú tak môcť deti z každej triedy pozorovať...

Touto cestou Vás chcem poprosiť aj v mene pána starostu, aby ste zahlasovali pre: Nový park pre DúbravkuMestská časť Bratislava Dúbravka sa zapojila do prvého ročníka projektu spoločnosti Kaufland a súťaží o jeden zo siedmich K Parkov, ktoré má spoločnosť vybudovať po Slovensku. Hlasovať sa začína 6. januára 2022 stránke www.kauflandpark.sk a trvá...

  • Vážení rodičia, deti II. triedy sa v piatok 30.4. 2021 vrátia do MŠ. Pôvodná karenténa do 10.5. 2021 (zápisnica RÚVZ) bola dnes zrušená, nakoľko dieťa, ktoré v Atg teste vyšlo pozitívne, v PCR teste bolo negatívne. Touto cestou Vás do budúcnosti žiadame: ak bude mať dieťa Atg test pozitívny, nechajte dieťa doma a objednajte sa na PCR test a informujte riaditeľku školy,, ďalej ak bude mať dieťa PCR test pozitívny po Atg teste, tak sa trieda po rozhodnutí RÚVZ uzatvorí.    Za pochopenie vopred ďakujem, riaditeľka školy.