OZNAMY

 

Milí rodičia, od 12.4. bude naša MŠ v prevádzke pre všetky deti. Zvážte, prosím, či svoje dieťa dáte do kolektívu. Ak nie, je Vašou povinnosťou dieťa do 8.00 h odhlásiť na tel.č. 0948 874 943. Prevádzka MŠ bude od 7.00 h do 17.00 h. Podmienky a opatrenia zostávajú nastavené tak, ako doteraz:

Milí rodičia, aj po Veľkej noci t.j. od 6.4. 2021, naša MŠ pokračuje v nezmenenom režime. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility bude prevádzka prednostne určená pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Určuje to rozhodnutie ministra školstva zverejnené 31. marca 2021. V prípade, ak niekto súrne potrebuje dať dieťa do...

Materské a základné školy po 8. marci 2021 - Na základe rozhodnutia ministerstva školstva č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021 a v súlade s uznesením vlády č. 122 z 28.2.2021 s dôrazom na obmedzenie mobility a možnosti zachovania predškolskej a školskej dochádzky prvého stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce obnovuje...

Od pondelka 08.03.2021 bude teda aj MŠ Bullova otvorená prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Žiadame Vás, aby ste si dobre zvážili, či svoje dieťa dáte v tejto situácii do kolektívu. Stále je tu veľké riziko pri veľkom počte detí v triede. Pri nástupe musíte odovzdať Čestné prehlásenie, v ktorom zároveň...

Milí rodičia, od 1. 3. 2021 je MŠ Ušiakova opäť otvorená v režime ako doteraz, t.j. kritická infraštruktúra a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

Milí rodičia predškolákov, ktorí ste si ešte neboli pre pracovné zošity, môžete tak urobiť v pondelok 22.2. 2021 od 15.00 do 16.00 h.