OZNAMY

 

Zmena poplatkov za školné na 30 €/každé dieťa a za celodenné stravné
36,80 €/mesiac. Predškoláci 10 €/mesiac - režijné náklady.

Milí rodičia, ak máte doma nejaké prebytočné detské knihy, v našej MŠ ich vrelo uvítame.