OZNAMY

 

na nástenke v MŠ pribudli informácie a formuláre na zapisovanie sa na krúžky. Krúžky sa budú otvárať v októbri.

Dňa 02. 09. 2019 sa o 6.30 otvoria brány MŠ pre Vaše deti na školský rok 2019/2020. Vo všetkých triedach Vás srdečne privítajú obe pani učiteľky v čase od 7.00 do 8.00 hod.

Milí rodičia, ak máte doma nejaké prebytočné detské knihy, v našej MŠ ich vrelo uvítame.