OZNAMY

 

Touto cestou Vás chcem poprosiť aj v mene pána starostu, aby ste zahlasovali pre: Nový park pre DúbravkuMestská časť Bratislava Dúbravka sa zapojila do prvého ročníka projektu spoločnosti Kaufland a súťaží o jeden zo siedmich K Parkov, ktoré má spoločnosť vybudovať po Slovensku. Hlasovať sa začína 6. januára 2022 stránke www.kauflandpark.sk a trvá...

Dňa 13.1. 2022 (štvrtok) k nám do MŠ dopoludnia zavíta mobilné planetárium, ktoré nám svojím zaujímavým premietaním spestrí výchovno-vzdedávaciu činnosť.

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa od 01. januára 2022 na II. polrok školského roka 2021/2022, treba do konca kalendárneho roka 2021 podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v...

Milí rodičia, v pondelok 6.12. 2021 nás o 10.30 h na školskom dvore navštívi MIKULÁŠ. Tí, ktorí ste s deťmi doma, môžete taktiež prísť pozdraviť túto vzácnu návštevu. Vstup do areálu MŠ budú mať však len deti. Preto vás aj touto cestou prosíme, ak túto možnosť využijete a prídete, zavolajte alebo pošlite mail tr. p. učiteľkám najneskôr do...

  • Vážení rodičia, deti II. triedy sa v piatok 30.4. 2021 vrátia do MŠ. Pôvodná karenténa do 10.5. 2021 (zápisnica RÚVZ) bola dnes zrušená, nakoľko dieťa, ktoré v Atg teste vyšlo pozitívne, v PCR teste bolo negatívne. Touto cestou Vás do budúcnosti žiadame: ak bude mať dieťa Atg test pozitívny, nechajte dieťa doma a objednajte sa na PCR test a informujte riaditeľku školy,, ďalej ak bude mať dieťa PCR test pozitívny po Atg teste, tak sa trieda po rozhodnutí RÚVZ uzatvorí.    Za pochopenie vopred ďakujem, riaditeľka školy.