OZNAMY

 

Momentálne pracujem na vrátení preplatkov na čiastočnú úhradu za MŠ. Sami viete, ako ste platby realizovali. Postup je nasledovný:

Z rozhodnutia starostu MČ Dúbravka vyplýva, že naša MŠ bude počas letných prazdnin otvorená v mesiaci júl od 01.07.2020 do 31.07.2020. Prosíme rodičov o nahlásenie dochádzky emailom - msbullova@dubravka.sk .
Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19, tento rok nebudú v prevádzke zberné MŠ (teda MŠ zabezpečená...

Od 1.6.2020 sa otvorí naša MŠ pre naše deti, ale z hygienických dôvodov nebude možné umiestniť všetky deti, keďže kapacita je limitovaná na 12 - 15 detí v triede.