OZNAMY

 

v nadväznosti na zánik funkcie a) člena predstavenstva Bullka, o.z., b) člena Kontrolného výboru Bullka, o.z. a c) člena Rady školy, ako aj na potrebu odsúhlasiť v tejto súvislosti d) čiastkové zmeny Stanov, Vás týmto pozývame na mimoriadne zasadanie Členskej schôdze Bullka, o.z. (rodičovské združenie), ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2019 o 16:30 ...

Fotenie detí bude prebiehať nasledovne:
1.trieda - 18. 11. 2019 od 8:30 hod.
2.trieda - 19. 11. 2019 od 8:30 hod.
3.trieda a 4.trieda - 20. 11. 2019 od 8:30 hod.

Milí rodiča,
Ak máte nepotrebné vianočné ozdoby, stromčeky, dekorácia a neviete, čo s nimi. V MŠ ich srdečne privítajú a deťom urobia veľkú radosť. Ďakujeme vopred.

Krúžok pohybu a gymnastiky bude pre prihlásené deti 3. a 4. ročníka prebiehať pondelky medzi 13 a 14tou hodinou v blizkej budove District Dance na Harmincovej ulici. Deti budú na miesto krúžku vodené pani učiteľkou. Je potrebné podpísať informovaný súhlas rodiča. Krúžok začína pondelok 11.11.2019 a prebieha do konca školského roka. Cena kurzu je...

Prosíme rodičov, ktorí nevyplnili prihlášku do OZ, aby tak urobili asap. Prihlášku (viď dole) prosím pošlite emialom na ozbullka@gmail.com, alebo doručte do skrinky Filip Lord - 4. trieda (prípadne nechajte pod nástenkou OZ v šatni 3. a 4.triedy).

Od 15.10.2019 bude prebiehať kurz anglického jazyka pre prihlásené deti. Krúžok bude o 13tej každý utorok. Firma Bilingvi bude tento týždeň posielať email s informáciami o platbe za kurz na adresu uvedenú v prihláške.

Dňa 25.09.2019 o 16:00 hod. sa v priestoroch ŠJ Bullova uskutoční Členská schôdza (ZRPŠ). Všetci rodičia sú vítaní. Program nájdete na nástenke v šatniach.