OZNAMY

 

z organizačných a personálnych dôvodov uzatvárame od utorka 29.9. 2020 na dobu neurčitú ZADNÝ VCHOD (vchod cez ŠD). Prosíme rodičov II. a IV. triedy, aby svoje deti do MŠ privádzali a aj si ich preberali LEN cez HLAVNÝ VCHOD............

UPOZORNENIE

14.09.2020

Milí rodičia, v pokynoch bolo jasne napísané, že zákonný zástupca je povinný po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 dni predložiť písomné výhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Preto vás žiadam, aby ste si túto povinnosť splnili a pri nástupe predložili toto...

Dňa 24. septembra 2020 dopoludnia máme v pláne (podľa platných aktuálnych protiepidemiologických opatrení) prijať milé pozvanie na farebnú oslavu inakosti pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu, epilepsie a autizmu. Niektorí si možno pamätáte, že sme sa tejto oslavy raz zúčastnili a bolo nám fajn. Teší nás, že môžme aj takýmto spôsobom...

Kurz anglického jazyka bude v školksom roku 2020/2021 zabezpečení novou firmou, s dôrazom na vyššiu kvalitu a profesionalitu pri výuke. Kurz môžu navštevovať deti už od veku 2 rokov. V prípade zhoršenia COVID situácie sú lektori pripravení na výuku online formou.

Milí rodičia. Určite všetci čakáte na usmernenia a pokyny k novému školskému roku 2020/2021. Chcem Vás poprosiť o trpezlivosť, z našej strany je potrebné to všetko organizačne zvládnuť. Preto v priebehu dvoch dní obdržíte email, v ktorom budete mať všetko vysvetlené. V prílohách budete mať dokumenty na vytlačenie, s ktorými prídete do MŠ v stredu...

Momentálne pracujem na vrátení preplatkov na čiastočnú úhradu za MŠ. Sami viete, ako ste platby realizovali. Postup je nasledovný: