O nás


Vedenie MŠ

Riaditeľka    -  PaedDr. Jana Kmeťová


Rada školy pri materskej škole Bullova

JUDr. Barbora Lord (za rodičov) - predseda

Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (za rodičov)

Mgr. Marta Jurkovičová (za zriaďovateľa)

Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová (za zriaďovateľa)

Ing. Mário Borza (za zriaďovateľa)

Zuzana Čerňanská (za pedagogických zamestnancov)

Katarína Kráľovičová (za nepedagogických zamestnancov)


Pani učiteľky

1. trieda
Bc. Jana Sobčáková (triedna učiteľka)
Lucia Neumahrová

2. trieda
Zuzana Černanská (triedna učiteľka)
Soňa Orfanusová

3. trieda
Eva Betinská (triedna učiteľka)
PaedDr. Jana Kmeťová (riaditeľka MŠ)

4. trieda

Dominika Štefeková (triedna učiteľka)


Upratovačky

Katarína Kraľovičová
Zuzana Sisiková

Kuchárky

Emília Štefeková - vedúca ŠJ
Ľubica Szalayová
Martina Žáčková