Od 01.01.2019 je novou poverenou riaditeľkou našej škôlky PaedDr. Jana Kmeťová.

08.01.2019