Zmena čísla účtu ZRPŠ (od 23.06.2019) a zánik pôvodnej rady ZRPŠ

18.06.2019

Od 23.06.2019 je potrebné poplatky za ZRPŠ posielať na nové číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131 (FIO banka). Vlastník účtu je občianské združenie Bullka. Predošlý účet ZRPŠ bude od 24.06.2019 zrušený.

Zároveň zaniká pôvodná rada ZRPŠ zvolená na stretnutí rodičov zo septembra 2018 a  vedenie pôvodnej rady rodičov preberá predstavenstvo Bullka, o.z. zvolené na Valnom zhromaždení  z dňa 26.03.2019.