Zápisnica z ustanovujúcej Členskej schôdze Bullka, o.z.

27.04.2019