Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

13.04.2022

Na wb stránke MČ Bratislava-Dúbravka nájdete elektronický formulár a potrebné informácie:

  https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html