Začiatok školského roku 2019/2020

31.08.2019

Dňa 02. 09. 2019 sa o 6.30 otvoria brány MŠ pre Vaše deti na školský rok 2019/2020. Vo všetkých triedach Vás srdečne privítajú obe pani učiteľky v čase od 7.00 do 8.00 hod.

Prevádzka MŠ bude od prvého dňa od 6:30 do 17:00 pre deti navštevujúce našu MŠ už minulý rok. Novoprijaté deti začnú dochádzku adaptačným pobytom (len doobedia), o ktorom Vás budú ďalej informovať  pani učiteľky.

Po príchode do MŠ Vám pani učiteľky odovzdajú formuláre, ktoré treba vyplniť a odovzdať. Medzi nimi bude aj zoznam hygienických pomôcok a vecí, ktoré treba priniesť do MŠ a odovzdať pani učiteľkám.

Prajeme Vám úspešný štart do nového školského roku.


Predstavensto Bullka,o.z.