UPOZORNENIE

14.09.2020

Milí rodičia, v pokynoch bolo jasne napísané, že zákonný zástupca je povinný po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 dni predložiť písomné výhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Preto vás žiadam, aby ste si túto povinnosť splnili a pri nástupe predložili toto vyhlásenie. V opačnom prípade nebude dieťa prevzaté do MŠ. 

Ďalej vás žiadame, aby ste v tejto situácii mali všetci aktívne aspoň jedno telefónne číslo, na ktorom vám vieme kedykoľvek s istotou zavolať a vy to zdvihnete.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.