Úhrada platby ZRPŠ poplatku a čistiarne!!! (23 neplatičov)

01.05.2019

Milí rodičia,

opätovne Vás žiadame o uhradenie dohodnutých platieb, ktorých splatnosť bola 15.02.2019.

Školský rok sa blíži ku koncu a my stále postrádame 23 platieb, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie kultúrnych akcii pre všetky naše deti v MŠ ako i zakúpenie darčekov na MDD.

V prípade neuhradenia platieb existuje možnosť vylúčiť deti neplatičov z  aktivít platených zo ZRPŠ, aj keď by sme k tomuto kroku pristúpili veľmi neradi.

V prípade otázok, alebo problémov spojených s hore uvedením, prosím kontaktujte nás.

Predstavenstvo Bullka,o.z. (Bývala Rada ZRPŠ)