Úhrada 2. splátky za ZRPŠ a čistiareň do 15.2.

06.01.2019

Milí rodičia, prosíme Vás o úhradu za ZRPŠ (na účet ZRŠ) a čistiareň (pani učiteľkám) do 15.2.2019.