Triedne stretnutie rodičov 07. a  08.10.2019

03.10.2019

►  Pondelok 07.10.2019
15:30 - 4. trieda
16:00 - 1. trieda
 ►   Utorok 08.102019
15:30 - 2. trieda
16:30 - 3. trieda

Kolektív MŠ sa teší na Vašu účasť.