Stretnutie rodičov (Valné zhromaždenie Bullka, o.z.) dňa 26.9.2019 o 16:00

30.08.2019

Milí rodičia,

Dovoľte, aby sme Vás pozvali po prázdninách na rodičovské stretnutie konané dňa 26.9.2019  (v pondelok) od 16:00 v jedálni MŠ. 

Plánovaný program:

  • Úvod (úvodné slovo, privítanie nových rodičov, predstavenie riadenia MŠ)
  • Schválenie členského poplatku do Bullka, o.z. ( bývalý poplatok ZRPŠ)
  • Správa o hospodárení a rozpočte Bullka, o.z.
  • Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme príjemný štart do nového školského roku.


                                                 Predstavensto Bullka, o.z.