Stretnutie rodičov 25.09.2019

20.09.2019

Dňa 25.09.2019 o 16:00 hod. sa v priestoroch ŠJ Bullova uskutoční Členská schôdza (ZRPŠ). Všetci rodičia sú vítaní. Program nájdete na nástenke v šatniach.

 Účasť je vhodná, bude sa schvaľovať členské na šk. rok 2019/2020 (bývalý ZRPŠ poplatok) .


Tešíme sa na Vás.


                              Kolektív MŠ a Predstavenstvo Bullka, o.z.