RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - Členská schôdza

09.09.2022

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov, tzv. Členskú radu Bullka, o.z..

Program stretnutia:

1. Predstavenie OZ Bullka a jej predstavenstva novým členom združenia.
2. Zhodnotenie činností predošlého šk. roku 2021/2022.
3. Predloženie Finančnej správy za šk.rok 2021/2022.
4. Predloženie Rozpočtu na šk. rok 2022/2023 a jeho schvaľovanie Členskou radou.
5. Návrh na výšku Členského príspevku a jeho schvaľovanie Členskou radou.
6. Návrhy a podnety pre OZ a MŠ.
7. Zhrnutie výsledkov z dotazníka pre rodičov.
8. Diskusia.


Dôležitou súčasťou stretnutia budú informácie od vedenia MŠ a oboznámenie sa so školským poriadkom.


Tešíme sa na stretnutie s Vami a dúfame v čo najvyššiu účasť.

Jana Šimeg Veterníková, predseda Bullka, o.z.