1. Členská schôdza Bullka, o.z.   12.-16.10.2021 - zápisnica

11.10.2021
Vážení rodičia,


Ďakujeme za účasť a spoluprácu pri hlasovaní. Zápisnicu z členskej schôdze nájdete nižšie.

Hlasovanie bolo prepočítané a overené p. uč. Zuzanou Čerňanskou a bývalým predsedom Bullka, o.z. JUDr. Barborou Lord. 

Ďakujeme predošlému Predstavenstu Bullka, o.z.:

- JUDr. Barbore Lord za založenie nášho OZ a vykonávanie funkcie predsedu,

- Mgr. Zuzane Rodinovej za prácu hospodára.


Veríme, že nové Predstavenstvo bude rovnako užitočné a sľubujeme, že budeme konať len v záujme našich detí.

                                                                                           Jana Šimeg Veterníková
predseda Bullka, o.z.
Zápisnica