Realizácia projektu BSK - Spoznávame prírodu okolo nás - september / november 2020

01.12.2020

- Výchovno-vzdelávacie prednášky a aktivity z oblasti ekológie a náuky o prírode

- Realizácia projektu - september /november 2020

Za finančnú podporu Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Článok o projekte tu......