KARNEVAL pre rodičov s deťmi  sa uskutoční 07.02.2020 v jedálni SOŠPg od 16:00 . Kostým je vítaný aj u dospelých. Bližšie informácie tu... 

10.01.2020
Na akcii sú za deti zodpovední rodičia, preto je nutná ich prítomnosť. Dieťa je potrebné vyzdvihnúť z MŠ a prezliecť do kostýmu (vyhradená miestnosť v SOŠPg). Prevádza MŠ bude štandardne do 17:00.

Je zabezpečený pitný režim a program pre deti s animátorkami zo SOŠPg. 

Prosíme rodičov o pomoc s občerstvením, prosím kontaktujte pani učiteľky. Ďakujeme a tešíme sa Vás.