Prijímanie detí do MŠ - školský rok 2020/2021

21.04.2020

*******************************************************************************************************

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Bullova sa podáva elektronicky od 1. apríla 2020. Vytlačený formulár podanej elektronickej žiadosti sa odovzdáva v dňoch 27. a 28. mája 2020 od 15:00 do 17:00 pani riaditeľke v MŠ Bullova. V prípade trvania núdzového stavu Vás budeme informovať o zmene termínu osobného doručenia žiadosti. Viac informácii: https://www.dubravka.sk/sk/Potrebujem-vybavit/Skolstvo-vzdelavanie-a-sport/Prijatie-dietata-do-materskej-skoly.html