Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2019/2020

02.04.2019

Postup:

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.

Žiadosti sa prijímajú v dňoch 24. a 25. apríla 2019 od 15:00 do 17:00. Riaditeľka žiadosť zaeviduje a spravidla do 30. júna zašle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, kontaktujte anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507.

Celý oznam:

Bližšie informácie...             (web stránka miestneho úradu Dúbravka)