Úhrada platby ZRPŠ poplatku a čistiarne!!!  Chýbajúce prihlášky do OZ Bullka!!! (8 ľudí)

01.05.2019

Milí rodičia,

opätovne Vás žiadame o uhradenie dohodnutých platieb, ktorých splatnosť bola 15.02.2019. 

Zároveň prosíme tých, ktorý ešte neodovzdali prihlášku do OZ Bullka, aby tak urýchlene urobili.

Ďakujeme

Predstavenstvo Bullka,o.z. (Bývala Rada ZRPŠ)