PREVÁDZKA MŠ ZOSTÁVA OD 7.00 h DO 17.00 h.

04.10.2020

Po dohode so zriaďovateľom a následne po prehodnotení Vášho príchodu s deťmi do MŠ zostávame v prevádzke od 7.00 h do 17.00 h. Vyhneme sa tak zbernej triede v ranných hodinách. To znamená, že ráno privediete svoje dieťa tak ako doteraz bolo dohodnuté - 2. a 4. trieda vchod cez školský dvor a 1. a 3. trieda hlavným vchodom.

V popoludňajších hodinách sa však už zbernej triede nevyhneme. Popoludňajšia zberná trieda bude fungovať v čase od 16.00 h do 17.00 h v spoločenskej miestnosti. To znamená, že po 16.00 h si dieťa preberiete len cez hlavný vchod. Stále platí, že ak bude priaznivé počasie, deti budú na školskom dvore. Všetky deti v zbernej triede budú musieť mať na tvári rúška a učiteľky budú dodržiavať medzi deťmi jednotlivých tried odstupy.

Zároveň chcem apelovať na povinnosť rodičov detí, aby v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia, si svoje dieťa ponechali doma. V prípade, ak viete, že musíte ísť na testy, aj v tomto prípade nechávate svoje dieťa doma, až do doby výsledku testu, o ktorom ste povinní nás informovať. Toto platí aj pre zamestnancov.

Za pochopenie vopred veľmi pekne ďakujem, 

                                                                           riaditeľka školy.