Prevádzka MŠ v týždni od 25.1. do 29.1. 2021 naďalej zatvorená

21.01.2021

Milí rodičia, MŠ Bullova je aj v budúcom týždni, t.j. od 25.1. do 29.1. 2021 naďalej zatvorená, nakoľko sa ide v tom istom režime ako doteraz. MŠ navštevujú len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemajú možnosť výkonu práce z domu. Preto ak by niekto súrne už potreboval MŠ, je k dispozícii pre naše deti aj naďalej MŠ Ušiakova. V takom prípade mi dajte vedieť. Za pochopenie ďakujeme, riaditeľka školy.