Prevádzka MŠ od pondelka 8.3. 2021

04.03.2021

Od pondelka 08.03.2021 bude teda aj MŠ Bullova otvorená prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Žiadame Vás, aby ste si dobre zvážili, či svoje dieťa dáte v tejto situácii do kolektívu. Stále je tu veľké riziko pri veľkom počte detí v triede. Pri nástupe musíte odovzdať Čestné prehlásenie, v ktorom zároveň prehlasujete, že Vy ako zákonný zástupca (samoživiteľ/ka, alebo osamelý rodič), resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti nemáte možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Bližšie informácie k nástupu spolu s potrebnými dokumentami uverejníme zajtra v priebehu dňa.

Vopred ďakujeme za pochopenie, riaditeľka MŠ.