Prevádzka MŠ od 6.4. 2021

05.04.2021

Milí rodičia, aj po Veľkej noci t.j. od 6.4. 2021, naša MŠ pokračuje v nezmenenom režime. Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility bude prevádzka prednostne určená pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Určuje to rozhodnutie ministra školstva zverejnené 31. marca 2021. V prípade, ak niekto súrne potrebuje dať dieťa do MŠ, kontaktujte pani riaditeľku na msbullova@dubravka.sk 

Taktiež pripomíname rodičom, aby v pondelok ráno pri odovzdávaní dieťaťa nezabudli preukázať sa kópiou negatívneho testu priloženého k ostatným potrebným tlačivám. (viď nižšie).

Za pochopenie ďakujeme.