Prevádzka MŠ od 22.2. 2021

19.02.2021

Milí rodičia. Pokračujeme v režime ako doteraz. MŠ Bullova stále zatvorená. 

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Na základe rokovania starostov okresu Bratislava 4, krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka a prieskumu základných a materských škôl medzi rodičmi bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime.

Základné školy - Žiaci prvého stupňa základných škôl sa budú naďalej vyučovať dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

Materské školy - Materské školy ostanú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

V prípade zlepšenia pandemickej situácie mestská časť otvorí od 8. marca - materské školy minimálne pre predškolákov a základné školy pre 1. až 4. ročník prezenčne.

Ďakujeme za pochopenie. Budeme Vás včas informovať.