Prevádzka MŠ od 1.3. 2021

28.02.2021

Milí rodičia, od 1. 3. 2021 je MŠ Ušiakova opäť otvorená v režime ako doteraz, t.j. kritická infraštruktúra a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.