Pre predškolákov: Depistážne vyšetrenie 20.2.2019

13.02.2019

Vyšetrenie školskej spôsobilosti predškolákov sa uskutoční 20.2.2019
o 9:00.
V prípade záujmu, je potrebné vyplniť formuláre, ktoré Vám dajú pani učiteľky Motýlikov.

Medzi 15:00 a 16:10 sú plánované konzultácie s rodičmi, na ktoré sa treba nahlásiť pani učiteľke.  Konzultácie vedie psychologička CPPaP Mgr. Monika Lazarová.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je možnosť náhradného termínu, alebo priama konzultácie v CPPaP. Kontaktné informácie Vám poskytnú pani učiteľky.