Povinnosti rodičov v prvý týždeň šk. roku

03.09.2019

Milí rodičia,

Ak náhodou niekto z Vás neobdržal úvodné papiere od p. učiteliek, tu je zhrnutie:

  • je potrebné priniesť p. učiteľkám - 1 balenie vlhčených utierok a 2 balenia hygienických vreckoviek (balenie po 10ks alebo krabica) za každé dieťa (tento týždeň)
  • do skriniek treba uložiť náhradne oblečenie podľa sezóny, malý ruksák a igelitovú tašku na špinavé prádlo.
  • Je potrebné uhrádzať do 10. kalendárneho dňa v mesiaca
    1) školné - 30 eur
    2) stravné - 39 eur (predškoláci len réžijne náklady 10 eur)
Viac info o poplatkoch na https://www.msbullova.sk/cennik-skolneho/