Použitie návlekov aj pre deti

21.01.2019

Prosíme rodičov, aby v prípade prechodu cez chodbu MŠ použili návleky aj pre deti .