Potrebné veci pre dieťa do MŠ

28.08.2022

-2 celé balenie papierových vreckoviek (2x10 balíčkov alebo vreckovky v papierových boxoch)
- 1 balenie detských vlhkých utierok
- tenké igelitové tašky na zabalenie špinavého oblečenia
(tieto veci odovzdať pani učiteľkám)

- prezuvky (nie na šnurovanie, nie šľapky ani crocsy !!!)

- hrebeň

- PODPÍSANÉ náhradné oblečenie podľa sezóny uložené v látkovej alebo igelitovej taške

- malý detský ruksak na zbalenie vecí pri presune do zbernej triedy alebo na ihrisko !!!