Platba členského poplatku do Bullka, o.z. - 80 € do 30.11.2021

10.11.2021

Vážený rodičia,

prosíme Vás o úhradu členského poplatku 80 €  na účet: SK21 8330 0000 0021 0161 4131
do 30. novembra 2021.

Popis platby: meno dieťaťa + trieda

V prípade záujmu o splátkový kalendár, alebo posunutie dátumu splatnosti, prosím píšte na ozbullka@gmail.com.

Ďakujeme vopred.                                      Predstavenstvo Bullka, o.z.