Oznam zo ŠJ: PREDŠKOLÁCI - platba za stravu Január

11.01.2019

Vážený zákonný zástupcovia PREDŠKOLÁKOV

Žiadame Vás, aby ste uhradili stravné (31,80 eur) za mesiac Január 2019 za svoje dieťa na účet ŠJ nakoľko príspevok zo štátneho rozpočtu na obedy detí predškolákov Mestská časť dostane až v mesiaci február 2019. Príspevok vám bude následne vrátený .
S účinnosťou od 1.2 2019 predškoláci platia len réžijné náklady čo je suma 6,40eur na každý mesiac, réžia je nevratná suma. Od tohto dátumu vás poprosím o úpravu trvalých príkazov.

Ďakujem.                       Štefeková (Vedúca ŠJ)