Aktuálny oznam v súvislosti s novým usmernením

18.09.2020

V súvislosti s vydaním nového usmernenia pre materské školy Vám oznamujeme:

  • vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy
  • po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni po sebe nasledujúcich (vrátane víkendov a sviatkov) predkladáte písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z akéhokoľvek dôvodu ste povinní predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti
  • t.j. po piatich dňoch neprítomnosti predkladáte obe potvrdenia

Celý manuál pre MŠ nájdete na:   https://www.minedu.sk/data/att/17287.pdf