Oznam - platba ZRPŠ poplatku až po schválení na rodičovskom koncom septembra

07.09.2021

Milí rodičia,

prosím poplatok ZRPŠ - členské do rodičovskej rady Bullka, o.z. ešte neplaťte. Jeho výška sa musí schváliť na členskej schôdzi, ktorá prebehne prostredníctvom emailov, prípadne online, koncom septembra. Pokyn na platbu dostanete v predstihu. Ďakujem za porozumenie.

                                                                                           Bullka,o.z.