OZNAM O PRAXI V MŠ

10.10.2020

Milí rodičia, deti vám určite spomínali, že od utorka boli v jednotlivých triedach študentky, napriek tomu, že je z Vašej strany podané pozastavenie praxe študentiek SOŠPg. Nakoľko naša MŠ cvičnou školou, ktorá je zazmluvnená na vykonávanie praxe a Ministerstvo školstva sa písomne vyjadrilo, že prax môže v cvičných školách prebiehať, prax sa začala, a však za prísnych hygienických podmienok.

Vedenie SOŠPg sa vyjadrilo, že v aktuálne nie u nich na škole žiadna pozitívna študentka. v každej triede MŠ sa malo nachádzať 4 až 5 študentiek. Vaše podanie bolo úspešné v tom, že sa počet eliminoval na 2 študentky na triedu. Študentky počas praxe musia rešpektovať prísne podmienky:

  • pri vstupe musia podpísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • do priestorov MŠ vchádzajú až po rannom filtri (meranie teploty)
  • pri vstupe do MŠ si dezinfikujú ruky
  • v triedach sú od 7.30 h do 10.00 h, majú vyčlenené jedno miesto na sedenie, po triede sa nepohybujú
  • momentálne len pozorujú prácu učiteliek
  • na tvári musia mať rúška, k deťom nepristupujú
  • ak to počasie dovolí, výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v exteriéri MŠ

V súčasnosti čakáme na vyjadrenie kompetentných, ktorí prešetrujú Váš podnet.

Ak príde kladné vyjadrenie na Váš podnet, odborná prax sa pozastaví a nebude sa v MŠ realizovať. 

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem, riaditeľka školy.