OZNAM - AKTUALIZÁCIA PO TESTOVANÍ

02.11.2020

Milí rodičia,

Od utorka 3.11. 2020 budú opäť v materskej škole v prevádzke všetky 4 triedy. 

Pri preberaní detí do MŠ budeme postupovať v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2000, "V prípade negatívneho výsledku testu podľa parag.1 odst.2 pís. a) a paragr. 2 písm. a) vyhlášky č.16. Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len "vyhláška 16") je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa  osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Ráno pri príchode bude preto vašou povinnosťou:

  1. preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom
  2. Následne vypísať nové tlačivo - Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete v priečinku Informácie - tlačivá)

Dieťa, ktorého rodič sa nepreukáže certifikátom o negatívnom výsledku, nebude do MŠ prevzaté.

V predchádzajúcich nastavených nariadeniach naďalej pokračujeme.

Za pochopenie vopred ďakujeme.