Otvorenie nového školského roku 2021/2022

31.08.2021

Milí rodičia,

Dňa 02.09.2021 sa opäť otvoria brány našej MŠ a všetci sa naplno vrátime k našim povinnostiam. Dúfam, že ste si stihli oddýchnuť  a prežiť spolu s deťmi krásne letné chvíle.

Prajeme Vám do nového školského roku hlavne pevné zdravie, veľa dosiahnutých cieľov a deťom veľa zábavy so starými, či novými kamarátmi v našej MŠ.

Bullka, o.z.