OKTÓBER - Mesiac úcty k starším

20.10.2020

Aj v našej materskej škole sa v októbri venujeme okrem iného aj téme "Moji starí rodičia". Preto ani tento rok sme nezabudli prejaviť úctu a vďaku nie len starým rodičom detí, ktoré navštevujú našu MŠ. Deti sa ako vždy s radosťou aktívne zapájajú do zhotovenia darčeka pre babku či dedka, starkú či starkého. Tešia sa na tú chvíľu, keď Vám tieto darčeky budú môcť odovzdať a k tomu Vám možno zatancovať tanček, povedať básničku, či zaspievať pesničku. Je úžasné ako deti pekne o svojich starých rodičoch rozprávajú a ako sa vždy na stretnutia s Vami tešia. 

Milí starí rodičia, prajeme vám aj počas týchto ťažších dní ešte pokojnú jeseň Vášho života a veľa pekných chvíľ s Vašimi vnúčatami. Odovzdávate im tak kúsok seba. 

Kolektív MŠ          (vo fotogalérii nájdete k príspevku pár fotografií )