Od 12.4. 2021 MŠ pre všetky deti

08.04.2021

Milí rodičia, od 12.4. bude naša MŠ v prevádzke pre všetky deti. Zvážte, prosím, či svoje dieťa dáte do kolektívu. Ak nie, je Vašou povinnosťou dieťa do 8.00 h odhlásiť na tel.č. 0948 874 943. Prevádzka MŠ bude od 7.00 h do 17.00 h. Podmienky a opatrenia zostávajú nastavené tak, ako doteraz:

  • rodič stále nevstupuje do budovy MŠ
  • hračky z domova sa do MŠ nenosia
  • do skrinky dať náhradné rúška
  • pred vstupom dieťaťa do MŠ ste povinní odovzdať učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Čestné vyhlásenie a preukázať sa negatívnym testom na covid 19  (tlačivá viď nižšie)

Otvorenie materských a základných škôl 

8. 4. 2021

Od pondelka 12. apríla sa opäť otvoria materské školy a prvé stupne základných škôl pre prezenčné vyučovanie. Dištančná výučba sa tak na prvom stupni ruší. Oznámilo to dnes ministerstvo školstva.

Pred nástupom do školy platí povinnosť pre rodičov a zákonných zástupcov preukázať sa negatívnym testom na Covid-19.

Otvorené sú aj špeciálne školy, školy pri zdravotníckych zariadeniach a stredné zdravotnícke školy.

V pondelok 19. apríla chce ministerstvo školstva oznámiť ďalšie zmeny na školách.