NOSENIE RÚŠKA U DETÍ

12.10.2020

Milí rodičia,

vzhľadom  k vyvíjajúcej situácii s COVID-19 a po rozhodnutí a odporúčaní ministra školstva, ako aj po dohode so zriaďovateľom sú všetky deti povinné nosiť rúško aj v interiéri MŠ. Preto Vás žiadame, aby deti mali nasadené rúško pri vstupe do budovy MŠ a v skrinke mali aspoň 2 náhradné rúška na výmenu. 

Za pochopenie vopred ďakujem, riaditeľka školy.