Nahlásenie dochádzky Jún 2020

19.05.2020
Milí rodičia,

Od 1.6.2020 sa otvorí naša MŠ pre naše deti, ale z hygienických dôvodov nebude možné umiestniť všetky deti, keďže kapacita je limitovaná na 12 - 15 detí v triede. 

Prosíme rodičov, ktorí neplánujú dať deti do MŠ, aby to dali vedieť pani riaditeľke na dole uvedený email. 

Rovnako je potrebné nahlásiť záujem umiestniť dieťa do MŠ na jún 2020 a prosíme o informáciu o zamestnaní, príp. zamestnávateľovi oboch rodičov, k čomu sa bude následne prihliadať. 

Email: msbullova@dubravka.sk


Ďakujeme