Naďalej prevádzka MŠ zatvorená - do 22.1. 2021

15.01.2021

Milí rodičia, dôvodu nízkeho záujmu o MŠ Bullova od 18.1. 2021 do 22.1.2021 bude naša MŠ zavretá. Prihlásené deti majú možnosť navštevovať MŠ Ušiakova aj naďalej.