MŠ Bullova je 09.03.2020 riadne otvorená, študentky praxujúce u nás nepochadzajú z okresu Malacky

08.03.2020
Po informácií o dočasnom uzavretí SOŠPg Bullova od 09. do 15.03.2020, bola riadením MŠ prezisťovaná situácia aj u nás v MŠ, keďže na prax k nám chodia študentky spomínanej SOŠPg. Študentky praxujúce v našej MŠ nepochadzajú z okresu Malacky, t.j. rizikova oblast z pohľadu koronavirusu.

Vedenie MŠ však odporúča  rodičom nechať deti doma, ak majú takú možnosť, kým sa situácia nestabilizuje.