Logopedická depistáž - 22.10.2019 o 10:30 v MŠ pre predškolákov. Je potrebné podpísať informovaný súhlas rodiča.

10.10.2019