Logopedická depistáž 14.12.2018 o 8:00

22.11.2018

Konzultácie logopéda s predškolákmi, v prípade záujmu treba podpísať informatívny súhlas u pani učiteľky motýlikov.